onsdag 17 augusti 2011

Skyll dig själv om du mobbas!

Ja, det är en uppfattning som förenar flera skolor där mobbningen anmälts. I 44 av 66 fall har skolan skuldbelagt offret för de kränkningar han eller hon utsatts för. Om det absurda i dagens samhällsutveckling där offret bör skulden, inte förövaren skriver jag i dagens ledare. Över huvud taget tycker jag att mycket pekar på att samhället förlorat sitt vett och sans.

Varför ska man exempelvis dalta med kriminella, göra film av Annika Östbergs liv och jämt fokusera på att tycka synd om de som gör andra människor illa? När jag växte upp fick jag lära mig att jag skulle sköta mig, göra rätt för mig och absolut inte vara samhället till last. Är detta inget man lär barn längre?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar