fredag 12 augusti 2011

Fördomsfullt om samtidens konflikter

Dagens ledare inklippt nedan:


"Det är inte bara Londons gator som brinner. De konflikter som för tio år sen förekom någon annanstans, finns numera mitt ibland oss.
Eller inte riktigt mitt ibland oss. De som ägnar sig åt skygglappsbaserad förortsromantik bor sällan i områden präglade av uppslitande konflikter och socialt utanförskap.

När det amerikanska forskningscentrumet Pew undersökte utvecklingen av religiösa konflikter och förtryck i världen mellan åren 2006 och 2009 framkom att Sverige är ett av de tio länder i världen där sociala konflikter med religiös koppling ökat mest. Från att ha varit ett av världens lugnaste länder placerar nu Sverige sig i mitten av den globala skalan. Därmed hamnar Sverige på samma nivå som Libyen när det gäller religiösa konflikter. Pew påpekar visserligen att det är sannolikt att demokratier i högre grad rapporterar incidenter än slutna länder, varför resultaten till viss del kan vara missvisande.

Orsakerna till ökningen är enligt studien "ökad fientlighet mellan befolkningen i stort och den växande muslimska minoriteten". Pew lyfter bland annat de våldsamma kravallerna i Rosengård i Malmö år 2008, en rapport från Brottsförebyggande (Brå) rådet avseende ökat antal hatbrott mot muslimer, samt ökad antisemitism.

Till Svenska Dagbladet (11/8) säger Margareta Popoola, docent i internationell migration och etniska relationer vid Malmö högskola, att de religiösa aspekterna utlöste kravallerna i Rosengård men att de framför allt handlade om "att det inte fanns så mycket för de äldre ungdomarna att göra i ett område där antalet ungdomar fördubblats sedan området byggdes". Också uppgiften om ökade hatbrott mot muslimer ifrågasätts av Brå som menar att brotten ökar och minskar mellan åren varför ingen konsekvent uppåtgående trend kan skönjas.

Oavsett var sanningen finns och oavsett exakt var på den globala skalan vi hamnar så har en förändring ägt rum. Att Sverige historiskt kunnat stoltsera med få religiösa konflikter kan delvis bero på att Sverige länge varit ett osedvanligt homogent och sekulariserat land. Därmed inte sagt att konflikter inte funnits, för det har det. Skillnaden ligger snarare i hur de kommit till uttryck.

Men betyder det då att konflikter, av olika slag och med olika koppling, måste öka i takt med att samhället förändras? Nej, inte så länge människor tar ansvar för sina handlingar och tillåts representera endast sig själva.

Ändå är det just den motsatta slutsatsen som ofta dras av såväl högerextrema som intellektuella på vänsterkanten. Den gemensamma nämnaren för bägge dessa gruppers världsbild bygger dels på föreställningen om människors oförmåga att ta ansvar för de egna handlingarna, dels på idén om att människor med viss bakgrund i alla lägen kommer att agera på samma sätt. Därför kommer de religiösa konflikterna öka, för alla vet ju att alla invandrare är religiösa, och därför kommer kravaller att uppstå, för alla vet ju att fattiga människor utan fritidsgård inte kan hantera sin situation på annat sätt än genom att bränna bilar och slåss."

Trevlig helg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar