onsdag 13 april 2011

Bortom multikulti

Nyss hemkommen efter intressant dag på Engelsbergs bruk på tema "Bortom multikulti". I vissa delar mycket intressant, om inte annat för att en liknande intellektuell debatt hade varit omöjlig att föra för några år sedan. Jag återkommer med en utförlig analys av dagen framöver. Jag kan dock i all korthet konstatera att jag som alltid är lika full av beundran för Folkpartiets ungdomsförbunds ordförande Adam Cwejman http://adam.luf.se. Adam står som garant för ett intellektuellt perspektiv i de flesta frågor värda att debatteras, men särskilt intressant är han i frågor rörande integration och invandring. Detsamma gäller för Nima Dervish http://nordicdervish.wordpress.com/.

Min viktigaste reflektion är att debatten kring mångkultur i alltför liten utsträckning ställer de relevanta frågorna rörande vilka värderingar som samhället ska enas kring. Så här menar jag: mångkultur översatt till pluralism är bra för ett samhälle. Farligt blir det först när vi inte vågar erkänna att kulturer är präglade av värderingar, och värderingar präglade av kultur. Jag brukar lyfta frågan kring hederskultur som exempel. Att inom en hederskulturell kontext slå eller mörda en kvinna är att agera i enlighet med kulturen. Att slå eller mörda en kvinna som etnisk svensk innebär ett avsteg från en svensk/västerländsk kultur, handlingen går så att säga i strid med den kulturella kontexten.

Människor som väljer att leva sina liv i Sverige ska inte tvingas frånsäga sitt kulturella arv men det innebär inte att den låt gå princip som gällt i Sverige sedan 70-talet är acceptabel. Tvärtom, förutsättningen för ett öppet samhälle som respekterar olikhet är att vissa krav och skyldigheter uppställs. Men som sagt, mer och utförligt om detta inom kort. (Uppdaterat: essän på temat publicerades http://www.barometern.se/ledare/bortom-finns-en-berikande-mangkultur(2752899).gm)

Dagens ledare "Regeringens tid är nu" tar sikte på regeringens förslag om reform av expertskatten. Jag ställer mig frågan vari logiken ligger då två anställda på samma företag i Sverige ska betala olika mycket i skatt enbart mot bakgrund av sina respektive medborgarskap? Läs ledaren här http://www.barometern.se/ledare/regeringens-tid-ar-nu%282644041%29.gm.

I morgon ska jag vara med i radio igen. Varit med en gång tidigare och tyckte det var riktigt kul! Denna gång är jag inbjuden av Hasse Aro till den nya MTG-kanalen Radio 1. Tema? Sexköpslagen, jag förbereder mig på en dag av offentligt stening :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar