torsdag 5 maj 2011

Ännu mer om borgerlig jämställdhet

Förra torsdagen debatterade jag inför engagerade muf:are på tema borgerlig jämställdhet. I kväll är det dags igen fast i Timbro:s regi. Saco:s avgående ordförande och tillträdande chef för Skolverket Anna Ekström deltar också, såväl som Jenny Sonesson, politisk sakkunnig hos EU-ministern samt Agnes Arpi, frilansskribent.  

Under kvällens gång är det tänkt att vi ska få ge vår respektive syn på om det alltid behövs lagstiftning för att rätta till problem? Och om man inte tycker att lagstiftning är den bästa metoden men fortfarande ser problemen - hur ska man då lösa dem? Vilka är egentligen problemen och var kommer de ifrån? Kan man, och i så fall hur, arbeta mot begränsande könsroller?

Jag är beredd på att det nog blir en ganska livlig debatt där jag kommer att känna mig lite avvikande. Men så är det ofta när man debatterar jämställdhet, antingen tycker man som alla andra eller så är man könsförrädare eller en mansgris i kvinnokropp eller vad det nu är. För mig gäller en enda sak, kompromisslöst; LÅT KVINNOR FÅ VÄLJA SJÄLVA! Förklara inte traditionella kvinnliga val som tecken på ojämställdhet, jämställdhet kan det nämligen inte enbart innebära att det blir på det vis som man från politiskt håll önskar sig. Eller? Om så bör vi nog avskaffa kvinnlig rösträtt omedelbums!

Jag tror, men inte helt hundra, att man kan följa kvällens workshop via Timbro:s hemsida, klockan 18.00 drar vi igång, www.timbro.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar