söndag 10 juli 2011

Måste en invandrare alltid representera andra?


”Låt oss göra Almedalsveckan mindre vit nästa år” skriver Mikolaj Norek. Återigen bekräftas att de faktorer som ska spela minst roll, som etnicitet, av symboliska skäl ändå tillmäts högst betydelse.
Norek påtalar att Almedalen erbjuder ett smörgåsbord av kostnadsfria seminarier som står öppna för alla samt att de som är här har väldigt olika syn på de frågor som diskuteras. Men att seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla räcker enligt honom inte. Förutsättningarna är ointressanta när utfallet blir fel. Därför blir det rätt först när alla etniciteter finns representerade. Därmed fastslås ett mycket skrämmande faktum.

I Sverige blir du som invandrad aldrig svensk. Som invandrad är du för evigt bunden att vara en del av ett etniskt kollektiv, en representant för ditt arv, en punkt i statistiken. Invandrare som invandrare, liksom.
I en tid när många oroas för växande främlingsfientlighet är det sorgligt att etnisk bakgrund tillmäts större värde än kompetens. För tro det eller ej, invandrade är inte mer lika eller utbytbara mot varandra än vad etniska svenskar är.

Dessutom finns ytterligare en aspekt. Den om att vi är väldigt många med invandrad bakgrund i Almedalen eller på diverse maktpositioner. Det är bara det att invandraretiketten försvinner så fort man inte bekräftar nidbilden av invandraren som offer i behov av hjälp. Det är det riktigt anmärkningsvärda i sammanhanget."

Skrev jag i Aftonbladet i går med anledning av denna artikel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar