lördag 17 mars 2012

Dubbelt så bra med dubbelmoral?

I dagens Skånskan resonerar jag kort om den senaste tidens illustrativa dubbelmoral. Jag skriver:

"Det är inte helt enkelt att följa med i svängarna. Det är viktigt att pappor tar ut en större del av föräldraledigheten, även om det sker med statligt tvång, eftersom barn behöver bägge sina föräldrar.
Det är viktigt att staten möjliggör för ensamstående kvinnor att bli med barn med hjälp av inseminering, trots att det innebär att barnet blir helt faderlöst, eftersom barnet är efterlängtat och det är bättre att födas än att inte födas alls.Det sistnämnda är särskilt pikant eftersom få av de som argumenterar för inseminering med "bättre att födas argument" motsätter sig den svenska abortlagstiftningen.
 
Om inseminering av kvinnor ska subventioneras av staten, eftersom det blivit en mänsklig rättighet att få barn och en statlig skyldighet att "tillhandahålla" barn åt barnlösa, bör man fråga sig om också den andra halvan av befolkningen ska tillerkännas samma rättighet? Vänsterpartiet är för inseminering av kvinnor men mot surrogatmödraskap, som alltså skulle möjliggöra för ensamstående män att bli pappor.
 
På Newsmill skriver en vänsterpartistisk riksdagsledamot, som inte delar sitt partis uppfattning i surrogatfrågan, att "Som feminist är det inte förenligt för migatt förneka kvinnor möjligheten att fatta beslut över sin kropp". Vad debattören anser om prostitution framgår inte, men sannolikt motsätter hon sig att kvinnor fattar beslut över den egna kroppen i de fallen. Dubbelt så mycket moral är lika med dubbelmoral. Hängde ni med?"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar