lördag 3 december 2011

Delphi-panelens första analys

Handelskammarens höstmöte slog deltagarrekord och glädjande nog fann jag att många uppskattade mina tankar kring hur Sverige bättre ska lyckas med integrationen. Frågan är aktuell och angelägen för hela samhället. Därför räcker det inte enbart visa på statistik som mäter hur många utlandsfödda som arbetar och bidrar till statskassan. Problemen med integrationen handlar i huvudsak inte om dem utan om de som inte arbetar, som inte talar svenska, som inte ser någon anledning att bli en del av samhället i stort. Men först måste vi som samhälle våga definiera vad de ointegrerade ska integreras till. Det vågar vi inte fullt ut i dag.

Från och med 1 december har jag fått den stora äran att medverka i Newsmills Delphi-panel. Panelen ska kvartalsvis fram till valet år 2014 sia om politiken och valresultatet. I dagsläget kanske ingen större utmaning; fortsätter Håkan Juholt i samma anda ska det till ett mindre mirakel för att det ens ska uppstå strid om regeringsinnehavet. Dock tror jag inte att Juholt kommer att sitta fram till valet 2014, mer sannolikt är faktiskt att han inom kort byts ut och att det tunga, men nödvändiga, reformarbete som Socialdemokraterna många gånger inititerat men aldrig fullföljt, en gång för alla återupptas på allvar. Valet 2014 kan vara förlorat oavsett, men för S borde det inte längre handla om makt nu, utan om makt någonsin. Delphi-panelens första
analys visar på ett jämnt val och ett Miljöparti som intar en tydlig vågmästarroll. Analysen presenteras också i Veckans affärer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar