torsdag 20 oktober 2011

"Social freezing", en rättighet?

I går medverkade jag i Kvällsöppet. Bortsett från att programmet sändes våldsamt sent, särskilt som jag skulle upp tidigt för att åka till Örebro för att bevaka den moderata partistämman, tyckte jag att jag fick fram mina argument relativt väl.

"Social freezing" handlar om att kvinnor ska kunna frysa ner sina ägg för att sedan bli gravida när det passar dem bäst senare i livet. Det är en inte oproblematisk hållning.

Varför? Jo, för att barn knappast är någon mänsklig rättighet. Föräldrar har inte rätt till sina barn, barn här rätt till sina föräldrar. Att sätta barn till världen som äldre är att anse att de egna rättigheterna väger tyngre än barnets, risken är nämligen stor att man inte kommer att kunna eller orka fullfölja sitt föräldraskap.

Att som frisk kvinna vilja frysa ner sina ägg beror sannolikt på två omständigheter: man har inte träffat "rätt" man och är rädd för att så inte heller kommer att ske inom överskådlig tid, man har inte "tid" eftersom man prioriterar andra saker som viktigare. Bägge dessa omständigheter sammanhänger med den tidsanda vi lever i där karriär och självförverkligande ska prioriteras till vilket pris som helst, samtidigt som man inte vill betala priset för uppoffringen, nämligen att man kanske inte kommer att få barn alls eller så många barn som man velat. I detta menar jag att den sena arbetsmarknadsetableringen spelar roll, liksom föreställningen om att man kan få allting samtidigt, runt 30. Istället borde man se yrkeslivet ur ett längre perspektiv, karriären kan vänta, men den biologiska klockan gör det inte.

Bara för att tekniken finns behöver man inte använda den. Särskilt inte utan en öppen debatt om vad den medför men också om de ideal som råder som i förlängningen skapat ett behov av den.


Se programmet här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar