måndag 24 februari 2014

Argument - inte känslor

"När vänstern förlorat slaget om ekonomin, och högern vinner val på att vänstern förlorar, upphöjs symbolfrågorna samtidigt som det blir möjligt att göra karriär på att känna ”rätt” och därigenom vara ”rätt”. Anekdotisk bevisföring lägger grunden för en strukturell maktanalys och vips blir just den självupplevda erfarenheten upphöjd till lag, helt oavsett vad empirin i sakfrågan gör gällande.

Exemplen på ”jag känner såhär, alltså har du fel” är oändliga. Kombinationen av att aktivt vilja missförstå motparten, att på förhand stänga öronen (men inte munnen), att sakna förmåga att definiera premisserna för den diskussion man gör anspråk på att vara en del av, har resulterat i en debatt som premierar godtycke och inkonsekvens. Lättkränktast i mål först vinner, inte med argument utan med sårat ego."

Läs mer i lördagens krönika i Skånskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar