onsdag 6 juni 2012

6 juni

En kort reflektion:

Såväl Loreen som Zlatan är födda i Sverige, ändå lyfts de konstant fram som invandrare av en rad människor som tror sig mena väl men som i sin dumhet inte förstår att de enda deras uttalande bidrar till är att cementera den kontraproduktiva bilden av att svenskheten är en fråga om blod och inte om värderingar och attityder. En mycket klok person som jag ser upp till uttryckte det väl när han konstaterade att: "Motsatsparet är inte utlandsfödda och svenskar, utan utlandsfödda och födda i Sverige, också utlandsfödda kan vara svenskar". Värt att minnas i dessa nationaldagstider!

1 kommentar: