tisdag 15 mars 2011

Ska man lagstifta om moral?

Nej, bör svaret för varje liberal vara. Moral är en privatsak, inte en statsangelägenhet.

Visserligen genomsyrar moralistiska ställningstagande flera rättsområden, där sexköpslagen utgör ett av de mer flagranta exemplena, men moralism hör inte hemma i den svenska rättstraditionen.

I ett välfungerande samhälle bör vi alla hjälpa varandra. Den inställningen kommer av vanligt hyfs. Men att lagstifta om hyfs är farligt. För visst har vi olika syn på vad det innebär?

Olle Abrahamsson, rättschef på Justitiedepartementet och utredare av en eventuell så kallad lag om civilkurage har med anledning av betänkandet anfört:

"att hjälpa en nödställd människa i grunden en moralisk skyldighet, och det är inte säkert att staten ska lägga sig i vad som ytterst är människors moraliska bedömningar. /…/ Vanliga hyggliga människor hjälper varandra. Sedan finns det en liten kategori människor som struntar i att hjälpa, men båda kategorierna funderar väldigt lite på vad lagen säger."
Frågan vi bör ställa oss handlar till syvende och sist om vilket samhälle vi vill leva i. Ett begränsande samhälle där staten med hjälp av förbud och straff styr individernas val även i moralfrågor eller ett där medborgarna själva tar ställning och ansvar för rätt och fel?

Jag utvecklar argumenten vidare i dagens ledare på Barometern. http://www.barometern.se/ledare/ska-man-lagstifta-om-moral(2371975).gm

Dagens stiltips är hämtat från Chloés sommarkollektion. Oemotståndligt är ordet http://www.chloe.com/#/collections/ready-to-wear/summer-runway-2011/look-6/en

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar